Kubla - kožené ochranné pomůcky.

Správa dat

Prohlášení o zabezpečení dat a součinosti v jejich správě

 1. Naše systémy jsou maximálně zabezpečeny proti napadení a zcizení dat v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 2. Prohlašujeme, že s daty u nás uloženými nebude dále jinak nakládáno bez svolení zákazníka.
 3. Prohlašujeme, že data nebudou šířena a poskytována třetí osobě a bude zachována mlčenlivost o datech a osobních údajích zákazníků.
 4. Prohlašujeme, že data budou v případě žádosti odstraněna a to i z plánovaných záloh či záloh vytvořených (kompletně vymazána) v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 5. Prohlašujeme, že jsme připravení na GDPR směrnici v službách, které poskytuje v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 6. Závazek spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru:
  ​- že bude splněna dostupnost údajů a informací o zpracování pro subjekt údajů,
  - bude realizováno právo subjektu na opravu a výmaz údajů,
  - bude realizováno právo na omezení zpracování,
  - bude možnost subjektu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - bude realizováno právo na přenositelnost údajů (subjekt má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
  - podpora logování v čitelné formě a s takovým rozsahem, že bude možné jednoznačně prokázat denní činnosti informačního systému (nebo programu) s vazbou na uživatele a jeho činnost.
 7. Po ukončení smlouvy odstranit kopie, zničit nebo předat osobní údaje o klientovi v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 

Udělení souhlasu na zpracování osobních údajů dle smluvních podmínek

1. Udělujete tímto souhlas o zpracování osobních údajů v souladu o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail, www, IČO, telefonní číslo, polohu mapy
 • struktualizovanou nabídku produktů a služeb, další dle potřeb zákazníka e-shopu.


2. Data je nutné zpracovat za účelem nákupu na Internetu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • a. Poskytovatel softwaru, doménových a hostingových služeb, účetní, jiné s prověřením na zpracování osobních dat
 • b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dále prohlašujeme, že bereme na vědomí směrnici GDPR, ale současně musíme respektovat platné zákony ČR (viz. zachování dat pro FÚ kontrolu, obč. zákoník a další).

Nový blok

 

Přihlášení zákazníka